Lupus Antikoagülan

Lupus antikoagülan (LA), bağışıklık sistemi tarafından oluşturulan bir antikor türüdür. Adıyla ters bir ilişki içerisinde olan lupus antikoagülan, lupus hastalığıyla doğrudan bir ilişkisi olmayabilir. Bu antikor, vücutta normalde kanın pıhtılaşmasını engelleyen proteinlere karşı saldırı düzenler ve sonuçta kanın pıhtılaşma eğilimini artırır.

Lupus antikoagülan, kanın pıhtılaşma testlerinde (koagülasyon testleri) anormal sonuçlara yol açabilir. Bu durumda, kişinin pıhtılaşma süreci normalden daha uzun sürebilir veya normalden daha hızlı pıhtılaşabilir. Lupus antikoagülan, gerçek bir pıhtı oluşturmadan önce kanı anormal bir şekilde pıhtılaşmaya yatkın hale getirebilir. Bu durum, kişide venöz veya arteriyel tromboz riskini artırabilir.

Özellikle bu antikorun varlığında olan kişiler, pıhtılaşma problemleri yaşayabilirler. Ancak lupus antikoagülan bulunan herkesin pıhtı oluşacağı anlamına gelmez ve bu durumun kendisi lupus hastalığına işaret etmez. Lupus antikoagülan varlığı olan kişilerde, pıhtılaşma riskinin değerlendirilmesi ve uygun önlemlerin alınması önemlidir. Bir uzmanın yönlendirmesiyle ve test sonuçlarının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesiyle bu duruma karşı tedbirler alınabilir.

Lupus Antikoagülan Testi Nedir?

Lupus antikoagülan testi, vücudun bağışıklık sisteminin ürettiği antikorların varlığını ölçmek için yapılan bir testtir. Bu antikorlar normalde kanın pıhtılaşmasını düzenlerken, lupus antikoagülan adı verilen antikorlar, anormal pıhtılaşmaya neden olabilir. Bu test, pıhtılaşma bozukluklarını ve antifosfolipid sendromu gibi durumları belirlemek için kullanılır.

Lupus Antikoagülan Testi Hangi Durumlarda İstenilir?

1. Tromboz Geçmişi:

Daha önce derin ven trombozu (DVT), pulmoner emboli (PE) veya arteriyel tromboz (örneğin, inme) yaşamış olan bireylerde.

2. Tekrarlayan Gebelik Kayıpları:

Tekrarlayan düşükler veya gebelik sırasında sorunlar yaşayan kadınlarda.

3. Antifosfolipid Sendromu Şüphesi:

Antifosfolipid sendromu, lupus antikoagülan gibi antikorların varlığında ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum, tromboz riskini artırabilir ve tekrarlayan düşüklerle ilişkilendirilebilir.

4. Diyaliz Hastaları:

Kronik böbrek hastalığı veya diyaliz tedavisi gören hastalarda, vasküler tromboz riskini değerlendirmek için.

5. İmmünolojik Hastalıkların Tanısı:

Sistemik lupus eritematozus (SLE) gibi otoimmün hastalıkların tanısında veya takibinde, özellikle antifosfolipid sendromu belirtileri gösteren hastalarda.

Bu test, kişinin klinik belirtileri ve sağlık geçmişi göz önüne alınarak doktorlar tarafından istenir ve antifosfolipid sendromu gibi pıhtılaşma bozukluklarının belirlenmesine yardımcı olabilir.