İndirekt Coombs

İndirekt Coombs testi, bir kişinin kanında dolaşan antikorların varlığını belirlemek için kullanılan bir laboratuvar testidir. Bu test, genellikle kan grubu uyumsuzlukları, otoimmün hemolitik anemi gibi durumların teşhisi ve takibi için yapılır. İndirekt Coombs testi, vücutta bulunan antikorların varlığını tespit etmek amacıyla kullanılır. Özellikle gebelikte veya doğumdan sonra anne ile bebek arasında kan grubu uyumsuzluğu olması durumunda veya otoimmün hastalıklarda, vücut kendi kan hücrelerine karşı antikorlar üretir. Bu test, kan örneği alınarak laboratuvarda incelenir ve antikorların varlığı veya yokluğu hakkında bilgi verir. İndirekt Coombs testi, antikorların varlığını belirleme konusunda önemli bir test olmakla birlikte, bu antikorların neden olduğu hastalık veya durum hakkında kesin bir teşhis koymak için sadece bir bileşenidir. Doktorlar, bu test sonuçlarına dayanarak hastalığın teşhisini koymak ve tedavi planını oluşturmak için diğer klinik bulguları ve test sonuçlarını da değerlendirirler.

İndirekt Coombs Testi Nedir?

İndirekt Coombs testi, vücuttaki kırmızı kan hücrelerine karşı oluşmuş antikorları tespit etmek için kullanılan bir laboratuvar testidir. Bu test, kan grubu uyumsuzluğu, otoimmün hastalıklar ve bazı gebelik durumlarının teşhisinde önemli bir rol oynar. Kısaca, antikorların varlığını saptamak amacıyla yapılan bir kan testidir.

İndirekt Coombs Testi Hangi Durumlarda İstenilir?

1. Kan grubu uyumsuzluğu kontrolü:

Özellikle anne ve bebek arasındaki kan grubu uyumsuzluğu durumunda, anne kanındaki antikorlar bebeğin kırmızı kan hücrelerine zarar verebilir. Bu durumda bebeğin sağlığını izlemek için yapılır.

2. Otoimmün hastalıkların teşhisi:

Sistemik lupus eritematozus (SLE), romatoid artrit gibi otoimmün hastalıkların teşhisi ve izlenmesinde kullanılabilir.

3. Yenidoğanın durumunun değerlendirilmesi:

Yenidoğanlarda doğumdan sonra hemolitik hastalık riskini değerlendirmek için yapılabilir. Özellikle anne ve bebek arasında kan grupları uyumsuzluğu varsa bu test yapılır.

4. Gebelik sürecinde:

Gebelikte anne ve bebeğin kan gruplarının uyumsuz olması durumunda bebeğin kanında anormal antikorların olup olmadığını belirlemek amacıyla istenebilir.