Glukoz Tolerans Testi ( Şeker Yüklemesi) Nedir?

Glukoz Tolerans Testi (GTT), şeker metabolizmasıyla ilgili bir testtir ve genellikle diyabet tanısı koymak veya gestasyonel diyabeti (gebelik şekeri) teşhis etmek için kullanılır. Bu test, kişinin vücudunun glukozu nasıl işlediğini ve kandaki şeker seviyelerinin nasıl değiştiğini belirlemek için yapılır.

Glukoz Tolerans Testi ( Şeker Yüklemesi) Neden Yapılır?

Glukoz Tolerans Testi (GTT), şeker metabolizmasıyla ilgili bozuklukları değerlendirmek için kullanılan bir testtir.

1. Diyabetin Tanısı:

GTT, şeker hastalığı veya diyabetin teşhisi için uygulanabilir. Açlık kan şekeri ölçümü ve ardından belirli bir miktarda glukoz içeren bir içecek tüketilmesiyle yapılan kan şekeri ölçümleri, vücudun kan şekeri seviyelerini işleme yeteneğini değerlendirir. Bu test, normal, prediyabetik veya diyabetik olduğunu belirlemek için kullanılabilir.

2. Gestasyonel Diyabetin Teşhisi:

Gebelik sırasında bazı kadınlar gestasyonel diyabet denilen geçici bir diyabet türü geliştirebilirler. GTT, hamilelik sırasında bu durumu belirlemek için kullanılır. Gestasyonel diyabet tanısı, anne adayının ve bebeğin sağlığı açısından önemlidir, çünkü gestasyonel diyabetin kontrol altına alınması gerekebilir.

3. Hipoglisemi (Düşük Kan Şekeri) Değerlendirmesi:

GTT, bazı durumlarda düşük kan şekerine neden olan durumları değerlendirmek için kullanılabilir. Özellikle insülinoma gibi pankreas tümörleri nedeniyle hipoglisemi gelişimi durumunda bu test yardımcı olabilir.

4. Metabolik Sendrom ve İnsülin Direncinin Değerlendirilmesi:

Bazı durumlarda, kişinin metabolik sendrom gibi koşullara sahip olup olmadığını veya insülin direnci gibi şeker metabolizmasıyla ilişkili diğer durumları değerlendirmek için GTT kullanılabilir.

GTT'nin amacı, kişinin kan şekerini nasıl işlediğini, şeker yükleme sonrası kan şekerinin nasıl tepki verdiğini ve vücudun şeker metabolizmasıyla nasıl başa çıktığını anlamaktır. Ancak bu test, sağlık uzmanları tarafından belirli semptomlar, risk faktörleri veya tanı yönergelerine dayanarak istenir ve yorumlanır. Bu nedenle, testin sonuçlarının kişiye özgü duruma göre değerlendirilmesi önemlidir.

Glukoz Tolerans Testi ( Şeker Yüklemesi) Nasıl Yapılır?

1. Açlık kan şekeri ölçümü:

Testin başlangıcında kişi aç karnına bir kan örneği verir. Bu ölçüm, kişinin açlık durumundaki kan şekerini belirlemek için yapılır.

2. Glukoz yükleme:

Kişi belirli bir miktarda glukoz içeren bir içecek içer. Genellikle 50 ya da 75 gram glukoz içeren bir içecek tercih edilir. Bu içeceği içtikten sonra belirli zaman aralıklarıyla kan örnekleri alınarak şeker seviyeleri ölçülür. Bu süre zarfında laboratuvarda kalmanız gerekmektedir.

3. Kan şekeri ölçümleri:

Glukoz içeceğini içtikten sonra belirli aralıklarla (genellikle 1 saat, 2 saat ve bazen 3 saat sonra) kan örnekleri alınarak kan şekeri seviyeleri ölçülür. Bu ölçümler, kişinin vücudunun glukozu nasıl işlediğini ve kan şekerinin zamanla nasıl değiştiğini değerlendirmek için yapılır.

4. İdrarda şeker ölçümleri:

Glukoz içeceğini içtikten sonra belirli aralıklarla (genellikle 1 saat, 2 saat ve bazen 3 saat sonra) kan örnekleri alınıp aynı dakikalarda idrar alınır. İdrarda şeker seviyeleri ölçülür. Bu ölçümler, kişinin vücudunun glukozu nasıl işlediğini ve kan şekerinin zamanla nasıl değiştiğini değerlendirmek için yapılır.