Ca 125

CA 125, bir tümör belirteci veya tumor markerı olarak kabul edilen bir kan testidir. Bu belirteç, genellikle over (yumurtalık) kanseri gibi bazı kanser türlerinin takibinde kullanılır. CA 125, özellikle over dokusundan üretilen bir proteinin kan dolaşımında ölçülen seviyesini ifade eder. Over kanseri hücreleri tarafından üretilen bu belirteç, kanserin varlığını veya aktivitesini gösterebilir. CA 125 seviyeleri genellikle over kanseri tedavisinin izlenmesi, tedaviye verilen yanıtın değerlendirilmesi ve hastalığın seyrinin takibi için kullanılır. Ancak, CA 125 test sonuçları tek başına over kanseri tanısı koymak için yeterli değildir. Bazı durumlarda, bu belirteç yüksek seviyelerde olabilir, ancak bu yalnızca over kanseriyle değil, diğer durumlarla da ilişkili olabilir. Endometriozis, rahim içi enfeksiyonlar, bazı kadın üreme sistemi rahatsızlıkları, karın içi enfeksiyonlar veya bazen normal adet döngüsünün bir parçası olarak CA 125 seviyeleri yükselmiş olabilir. CA 125 testi, over kanseri gibi bazı durumların izlenmesinde bir yardımcı araç olarak kullanılır, ancak kesin bir tanı koymak için tek başına yeterli değildir. Bu nedenle, bir doktorun hastanın genel durumunu değerlendirmek için bu test sonuçlarına diğer klinik bulguları, görüntüleme testlerini ve fiziksel muayeneyi de eklemesi gerekebilir.

Ca 125 Testi Nedir?

CA 125 testi, over (yumurtalık) kanseri gibi bazı kanser türlerinin izlenmesinde kullanılan bir kan testidir. Bu test, kan dolaşımında bulunan ve özellikle over dokusundan üretilen bir proteinin seviyesini ölçer. CA 125 seviyeleri, over kanseri tedavisinin izlenmesi, tedaviye verilen yanıtın değerlendirilmesi ve hastalığın seyrinin takibi amacıyla kullanılabilir. Ancak, CA 125 test sonuçları tek başına over kanseri tanısı koymak için yeterli değildir ve diğer klinik bulgular, görüntüleme testleri ve fiziksel muayene ile birlikte değerlendirilmelidir.

Ca 125 Testi Neden İstenilir?

1. Over Kanseri Tanısı:

Doktorlar, over kanseri tanısı koymak veya hastalığın yayılma durumunu değerlendirmek için CA 125 testini kullanabilirler.

2. Tedavi Yanıtının İzlenmesi:

Over kanseri tedavisi gören hastalarda, tedaviye verilen yanıtı değerlendirmek amacıyla CA 125 seviyeleri takip edilebilir.

3. Nüks veya Yeniden Ortaya Çıkma Riskinin Değerlendirilmesi:

Over kanseri tedavisi almış ve nüks riski taşıyan hastalarda, nüks belirtilerini izlemek ve erken müdahale için CA 125 testi istenebilir.

4. Hastalığın Seyrinin Takibi:

Over kanseri hastalığının seyrini izlemek, hastalığın ilerleyip ilerlemediğini değerlendirmek ve tedaviye yanıtı gözlemlemek için CA 125 testi kullanılabilir.

Ca 125 Testi Hangi Durumlarda İstenilir?

1. Over (yumurtalık) Kanseri Tanısı:

Over kanseri tanısı koymak veya hastalığın yayılma durumunu değerlendirmek için CA 125 testi istenebilir.

2. Over (yumurtalık) Kanseri Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesi:

Over kanseri tedavisi gören hastalarda, tedaviye verilen yanıtı değerlendirmek amacıyla CA 125 seviyeleri takip edilebilir.

3. Nüks veya Yeniden Ortaya Çıkma Riskinin Değerlendirilmesi:

Over kanseri tedavisi almış ve nüks riski taşıyan hastalarda, nüks belirtilerini izlemek ve erken müdahale için CA 125 testi istenebilir.

4. Over (yumurtalık) Kanseri Riskinin Değerlendirilmesi:

Yüksek risk grubundaki bireylerde, özellikle aile geçmişi olan veya genetik risk taşıyan kişilerde over kanseri riskinin değerlendirilmesi için CA 125 testi istenebilir.

5. Diğer Durumlar:

Over kanseri dışındaki bazı durumlarda da CA 125 seviyeleri yükselmiş olabilir. Bu durumlar arasında endometriozis, rahim içi enfeksiyonlar, pelvik inflamatuar hastalık ve bazı yumurtalık kistleri yer alabilir.