BRUCELLA IgG

Brusella hastalığı, enfekte hayvanlardan insanlara bulaşan bakteriyel bir bulaşıcı hastalıktır. IgG testi; bulaşıcı hastalığa maruz kalmış kişilerde hastalığın teşhisi, izlenmesi ya da bağışıklık durumunun değerlendirmesinde kullanılır. Yani hasta IgG testini yaptırırken vücudu bu hastalığı geçirmiş mi diye bakılır. Tıp literatüründe Bruelloz olarak da adlandırılan hastalığa brusella isimli bakteri neden olur. Brusella bakterisinin birkaç farklı suşu vardır. Bazı türleri ineklerde enfeksiyona neden olurken, diğerleri köpeklerde, domuzlarda, koyunlarda, keçilerde ve develerde hastalık yapar. Brusella hastalığı, genellikle enfekte hayvanlarla doğrudan temas yoluyla veya bu hayvanların eti ya da sütünün tüketilmesi sonucunda insanlara bulaşır. Hastalık genellikle belirti vermez ya da ateş, üşüme, halsizlik gibi spesifik olmayan belirtilerle kendini gösterir, ancak aynı zamanda ciddi organik sonuçlara da neden olabilir. Hastalığın insanlarda tedavisi antibiyotiklerle yapılır.

Brusella Teşhisi Nasıl Konulur?

Brusella, özellikle hastalığın başlangıç dönemlerinde grip ile benzer belirtiler gösterdiği için teşhisi zor olabilir. Süratle yükselen ateş, kaslarınızda ağrı, kuvvetsizlik gibi yakınmalarınız olduğunda doktora gitmeyi ihmal etmeyin. Doktorunuz muayene sırasında karaciğerde büyüme olup olmadığını, lenflerinizin şişip şişmediğini, dalağınızın büyüklüğünü, eklemlerinizde şişme olup olmadığını da kontrol edecektir. Bruselladan şüphelenilmesi halinde kan tahlili de istenir. Yapılacak bu kan tahlili ile enfeksiyon yaşamanıza neden olan brusella türü de doğru şekilde tanımlanacaktır.

Hamilelikte Brusella Nedir?

Hamilelikte brusella hastalığına yakalanılması durumunda anne ve karnındaki bebeğin sağlığı açısından erken teşhis çok önemlidir. Bruselladan şüphelenilmesi durumunda kan testleri yapılır ve kısa süreli antibiyotik tedavisi yapılabilir. Brusella nedeniyle gebelik süreci sonlanabilir ya da bebekte doğum kusurları olabilir. 

Brusella Hastalığı Nasıl Bulaşır?

1. Çiğ süt ürünleri:

Enfekte hayvanların sütünün içindeki Brucella bakterileri, bu sütlerle üretilen ve pastörize edilmemiş süt, dondurma, tereyağı ve peynir tüketen insanlara bulaşabilir. Bakteri, enfekte hayvanların çiğ veya az pişmiş etlerinden de bulaşabilir.

2. Hava yolu:

Brucella bakterileri havada kolaylıkla yayılır. Çiftçiler, laboratuvar teknisyenleri ve mezbaha çalışanları, bakterileri soluma yoluyla kapabilir.

3. Direkt temas:

Enfekte bir hayvanın kanında, sperminde veya plasentasında bulunan bakteri kan dolaşımınıza bir kesik veya yaradan girebilir. Normalde hayvanlarla sıradan temas enfeksiyona neden olmaz. Bruselloz evcil hayvanlardan çok nadiren bulaşır. Ancak bağışıklık sistemi zayıf kişiler risk altındadır ve evcil hayvanlarını brusellaya karşı aşılatmaları koruyucu olabilir.

Bruselloz normal olarak insandan insana yayılmaz, ancak birkaç vakada, kadınların doğum sırasında veya anne sütü ile bebeklerine hastalık bulaştırdıkları tespit edilmiştir. Bruselloz nadiren, cinsel aktivite veya kontamine kan veya kemik iliği nakliyle yayılabilir.

İnsanlarda brusella hastalığına en sık neden olan 4 grup bakteri türü vardır:

B. abortus. Sığırlardan bulaşır.

Brusella melitensis. Koyun ve keçilerde bulunur.

B. Suis. Yabani domuzlarda bulunan bu suş, brusella enfeksiyonlarında en etken bakteri türüdür.

B. canis. Bu tür bakterilerin enfeksiyonları köpeklerden yayılır.

Ev Köpeklerinden Brusella Bulaşır Mı? 

Evde beslenen köpeklerden çok nadiren de olsa B. canis yoluyla brusella bulaşabilir. Fakat bu şekilde bulaşan hastalık genellikle hafif seyreder. Brusella ile enfekte olan köpeklerin çoğundan hastalık başkalarına yayılmaz. Fakat köpeğe ait kan veya diğer sıvılarla direk temas edilirse risk artar. Bağışıklık sistemi zayıflamış bireylere köpeklerden hastalık bulaşma riski daha yüksektir.

Brusella için Risk Faktörleri Nelerdir? 

Brusella, erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülür. Aşağıdaki risk gruplarında bulunan bireylerin brusellaya yakalanma olasılıkları daha yüksektir:

Bakteri ile enfekte olan inek, keçi veya diğer hayvanlardan pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri yiyen veya içenler

Pastörize edilmemiş "köy peynirleri" olarak da adlandırılan peynirlerden tüketenler

Brusella'nın yaygın olduğu bölgelere gidenler

Et işleme tesisinde veya mezbahada çalışanlar

Çiftlikte çalışanlar

Mikrobiyologlar

Bruselladan Hastalığından Korunma Yolları Nelerdir? 

Brusella, tedavisi zor ve ciddi komplikasyonları olan bir hastalık olduğundan hastalıktan korunmak için bazı önlemlerin alınması yararlı olacaktır.

Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri tüketmekten kaçınılmalıdır. Pastörize edildiğinden emin olamadığınız süt ve peynir, yoğurt, dondurma gibi süt ürünlerini tüketmeyin. Pastörizasyon, çiğ sütün çok hızlı bir şekilde yüksek ısıya ulaştırılarak zararlı bakterilerden arındırılması işlemidir

Etler iyice pişirilmeden tüketilmemelidir. Az pişmiş et yerine her zaman orta-iyi pişmiş et yemeyi tercih edin.

Hayvancılık endüstrisi çalışanları, kauçuk eldiven, koruyucu gözlük ve gerekli durumlarda koruyucu giysi giymelidir.

Evcil hayvanlar aşılanmalıdır.

Brucella ile enfekte bir hayvanla teması olanlar, belirtisi yoksa bile mutlaka doktor muayenesinden geçmelidir. Bu bireylerin temastan sonra en az altı ay boyunca takip edilmesi gerekir. İnsanlarda brusellozu önlemek için etkili bir aşı henüz yoktur.