Anti Müller Hormon (AMH)

Anti-Müllerian Hormon (AMH), genellikle kadınlarda üretilen bir hormondur. Yumurtalıklarda bulunan küçük foliküller tarafından üretilir ve genellikle kadın üreme sağlığıyla ilişkilendirilir. AMH seviyeleri, kadınların yumurtalık rezervini ve fertilite potansiyelini göstermeye yardımcı olabilir.

AMH seviyeleri, kadınların doğurganlık potansiyelini belirlemede ve yumurtalık rezervini değerlendirmede kullanılır. Yüksek AMH seviyeleri, genellikle daha fazla yumurtalık rezervi ve üreme potansiyeli ile ilişkilendirilebilirken, düşük seviyeleri yumurtalık rezervinin azaldığını veya kadının üreme kapasitesinin düşebileceğini gösterebilir.

Bu test, kısırlık nedenlerini belirlemek, kadınların üreme sağlığını değerlendirmek veya bazı üreme yardımcı teknolojilerine (örneğin, tüp bebek tedavisi) başvurmayı düşünen kadınlar için yumurtalık rezervinin tahmin edilmesi amacıyla kullanılabilir.

AMH seviyeleri, genellikle kadınların üreme sağlığına ilişkin bir gösterge olarak kullanılsa da, tek başına gebelik olasılığını değerlendirmek için kullanılmamalıdır. Diğer faktörler de (yaş, genel sağlık durumu, yumurta kalitesi vb.) gebelik olasılığını etkileyebilir.

Bu test, doktorlar tarafından istenir ve sonuçları yorumlanırken kişinin özel durumu ve klinik belirtiler de göz önünde bulundurulur. AMH seviyeleri, genellikle kadının yumurtalık rezervinin bir göstergesi olarak ele alınır, ancak doğurganlıkla ilgili diğer faktörlerle birlikte değerlendirilir.

AMH Testi Nedir?

AMH (Anti-Müllerian Hormon) testi, kadınların yumurtalık rezervini değerlendirmek için kullanılan bir tıbbi testtir. Yumurtalıklarda bulunan küçük foliküller tarafından üretilen bu hormon, kadınların doğurganlık potansiyelini ve yumurtalık rezervini göstermeye yardımcı olur. Yüksek AMH seviyeleri genellikle daha fazla yumurtalık rezerviyle ilişkilendirilirken, düşük seviyeler yumurtalık rezervinin azaldığını veya üreme kapasitesinin düşebileceğini gösterebilir. Bu test, kadınların üreme sağlığını değerlendirmek, kısırlık nedenlerini belirlemek veya üreme yardımı teknolojileri için yumurtalık rezervini tahmin etmek amacıyla kullanılır. Ancak, gebelik olasılığını tek başına belirlemek için kullanılmamalıdır ve sonuçların yorumlanmasında diğer faktörler de dikkate alınmalıdır. Bu test genellikle doktorlar tarafından istenir ve kişinin özel durumuyla birlikte klinik belirtiler de değerlendirilerek yorumlanır. AMH testi, kadınların üreme sağlığına ilişkin bir gösterge olarak kullanılır, ancak diğer doğurganlık faktörleriyle birlikte ele alınır.

AMH Testi Hangi Durumlarda İstenilir?

1. Üreme Potansiyeli ve Yumurtalık Rezervinin Değerlendirilmesi:

AMH testi, kadınların doğurganlık potansiyelini ve yumurtalık rezervini belirlemek için kullanılır. Yüksek AMH seviyeleri genellikle daha fazla yumurtalık rezerviyle ilişkilendirilebilirken, düşük seviyeler yumurtalık rezervinin azaldığını veya üreme kapasitesinin düşebileceğini gösterebilir.

2. Kısırlık Değerlendirmesi:

Kısırlık sorunu yaşayan kadınların değerlendirilmesinde kullanılır. Yumurtalık rezervinin belirlenmesi ve üreme potansiyeli hakkında bilgi sağlamak amacıyla istenebilir.

3. Üreme Yardımı Teknolojileri (ART) Tedavileri:

Yumurtalık rezervinin tahmin edilmesi ve ART (Assisted Reproductive Technologies - Yardımlı Üreme Teknikleri) süreçlerindeki başarı olasılığını belirlemek için AMH seviyeleri incelenebilir. Bu tür tedavilerde, kadının yumurtalık rezervi tedaviye yanıtını etkileyebilir.

4. Polikistik Over Sendromu (PCOS) ve Yumurtlama Sorunları:

PCOS gibi durumlar veya yumurtlama bozuklukları, hormonal dengenin değerlendirilmesinde ve üreme kapasitesinin belirlenmesinde AMH testi ile birlikte göz önünde bulundurulabilir.

5. Kanser Tedavisi Öncesi Fertilite Planlaması:

Kanser tedavisi öncesi genç kadınlar, yumurtalık rezervlerini değerlendirmek ve daha sonra üreme yeteneklerini korumak için AMH testine tabi tutulabilirler.

AMH testi, bir doktorun belirli bir durumu değerlendirmek veya tedavi etmek için gerektiğinde isteyebileceği bir testtir. Sonuçların yorumlanması ve hastanın klinik durumu dikkate alınarak, tedavi veya değerlendirme süreci belirlenir. Bu testin sonuçları, genellikle kadının üreme sağlığı hakkında bilgi verir ancak tek başına gebelik olasılığını belirlemek için kullanılmamalıdır.