Anti HCV Nedir?

Anti Hepatit C virüsü ile enfekte olunup olunmadığını öğrenmek için yapılan, kanda hepatit C virüsüne karşı bağışıklık olduğunu gösteren antikorları aramak için uygulanan bir teste verilen isimdir. Vücudun hepatit C’ye karşı HCV antikoru oluşturup oluşturmadığını anlamak için rutin olarak yapılan bu işlem kan alınarak laboratuvar ortamında tespit edilir. Anti HCV negatif olması, kişinin hepatit c virüsüne bağışıklığı olmadığı sonucunu verirken, anti hcv pozitif ise hepatit c virüsüne vücudun korunduğunu ve antikor ürettiği anlamına gelir. Anti HCV pozitif durumu kişinin daha önce hastalığa yakalandığının göstergesidir.  Negatif ve pozitif sonuçlar olarak ortaya çıkan Anti HCV testi, vücudun hepatit C virüsüne karşı antikor üretip üretmediğini belirler.

Anti HCV Negatif Ne Demek?

Kanda belirlenen Anti HCV testinin negatif sonuç vermesi; kişinin hepatit C virüsü taşımadığı, bulaşmadığı veya vücudunun hepatit c virüsüne karşı antikor üretmediğinin göstergesidir.   Bu durumun istisnası olarak kişinin yakın zamanda virüse karşı enfekte olan biriyle kan yoluyla temas etmesidir. Bu gibi durumlarda yeni bir test yaptırılması istenebilir.

Şüphe duyulan vakalarda ilk 3 ay sonrası doktor tarafından test talep edilebilir. Daha şiddetli durumlarda 6 ay sonra test talebi tekrar edilebilir. Belli aralıklarla 3 ay ve 6 ay sonra testin tekrarlanması uygundur.

Anti HCV Negatif Neden Olur?

Anti hcv sonucunun reaktif değil ya da diğer bir deyişle negatif olması, kişinin hepatit c virüsü ile enfekte olmadığı ya da bulaşmışsa bile vücudun bu virüse karşı HCV antikoru üretmediği anlamına gelir. Bazı anti hcv testleri yalancı test olarak da bilinir. Yeniden yapılan testler de negatif çıkarsa bu durumun nedeni hepatit c virüsüyle henüz tanışılmadığını gösterir.

Anti HCV Pozitif Ne Demek?

Anti HCV testinin reaktif olması yani pozitif sonuç vermesi, test sonucunda Anti HCV değerinin hepatit C virüsü ile enfekte olduğunuz ve bu HCV virüsüne karşı antikor ürettiğiniz anlamına gelir.  Cinsel ilişki, kan teması ve iğne batması gibi durumlarla bulaşan hepatit c virüsünün bulaşıp bulaşmadığını ortaya koyan anti hcv testinin pozitif çıkması kişinin virüsü aktif olarak taşıdığı anlamına gelmez. Aktif olarak hepatit c virüsünün varlığının kontrolü için HCV RNA testi istenebilir. Bunlarla birlikte PCR testi ve karaciğer fonksiyon testleriyle görüntüleme testleri de yapılabilir.

Hepatit c virüsünün vücutta aktif olarak yer aldığının belirlenmesi sonrasında ilaç tedavisiyle hastalığın varlığının yok edilmesi amaçlanır. Hepatit c virüsünün tedavi edilmediği durumlarda ciddi karaciğer rahatsızlıklarına sebebiyet verebileceği unutulmamalıdır.

Vücutta pozitif bir hepatit c virüsü olması bazı belirtilere yol açabilir. Bu belirtiler şöyledir:

İştah kaybı

Tükenmişlik

Konsantrasyon bozukluğu

İdrar koyuluğu

Ateş

Anti HCV Pozitif Neden Olur?

Kanda anti hcv değerin üstündeyse sonuç pozitiftir. Anti hcv pozitif sonucu da daha önceden veya aktif olarak hepatit c virüsü taşındığının ve vücudun antikor üretmesinin nedeni olarak kabul edilir. Anti hcv pozitif olmasına kan yoluyla temaslar neden olur. Cinsel ilişki, kişisel bakım ürünlerinin kullanımı ve kan yoluyla temasa sebebiyet verebilecek durumlar hepatit c virüsünün bulaşmasını kolaylaştırır.