Açlık Kan Şekeri Nedir?

Açlık kan şekeri tanım olarak, en az geceden 8 saatlik aç olunması gerekiyor ve sabah kanda aç olarak ölçülen glukoz düzeyini ifade eder.

Tüm ölçümler kan testi ile yapılmakta olup ulaşılan değerlere göre pankreas, böbrekler gibi organların çalışması, insülin seviyesi ile ilgili bilgi edinilmiş olur. Genelde net sonuçlara ulaşabilmek için açlık ve tokluk kan şekeri ölçümleri aynı gün olacak şekilde yapılır. Hasta uzun süreli açlıktan sonra kan testini yaptırır ve ardından ilk yemeğini yer. Bunun üzerinden iki saat geçtikten sonra da aynı şekilde tokluk kan şekeri ölçümü gerçekleşir. Alınan değerler birbiriyle kıyaslanarak diyabet halinin olup olmadığı kontrol edilir.

Açlık Kan Şekeri Yüksekliği Nedir?

Kan şekerinin kontrolsüz ve hızlı şekilde yükselmesi durumunda acil, hayatı tehdit edebilecek seviyede sağlık problemlerine neden olabilir. Şeker hastalığında kanda şeker yüksektir ve insülin hormonunun yetersizliği vardır. Bu durumda kan şekerinin düşürülmesine yönelik mekanizmalar çalışmadığı için yükseliş kontrolsüz şekilde devam etmektedir. Ek olarak dokular ve hücreler tarafından enerji için glukozun kullanılması da insülin hormonuna bağlı olduğu için, kandaki glukoz miktarı fazla olmasına rağmen dokular bundan yararlanamaz. Sonuçta kanın yoğunluğu ve fizyolojik özellikleri bozulur, dokuların enerji kullanımı zarar görür, şeker yüksekliğine bağlı sıvı açığı oluşur, vücut glukoz dışı problemli enerji eldesine girer ve sorunlu yollar devreye girer. Hayatı tehdit eden acil durumlar ve ketoasidoz denilen komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

Kan şekerinin kontrolsüz şekilde yüksek seyretmesi uzun dönemde başka sağlık problemlerinin gelişimini de hızlandırır. Şeker yüksekliği ile damar yapısı bozulur, esnekliği azalır ve damar sertliği ortaya çıkar. Damar sertliği daha erken yaşta birçok damarda tıkanmalarla seyreder ve kalp-damar hastalıkları, kalp krizleri, beyin damar hastalıkları, felç-inme gibi rahatsızlıkların gelişmesine neden olur. Vücut kolesterol-yağ düzeyi ve kan basıncının bozulmasına da neden olur. Bağışıklık sisteminin fonksiyonlarında aksaklıklara yol açarak yara iyileşmesinin gecikmesine, enfeksiyon hastalıklarına yatkınlığın artmasına yol açabilir. Ayrıca şeker hastalığının uzun dönem komplikasyonları olan küçük damarların yapısının etkilenmesi ile böbrek rahatsızlıkları ve göz problemleri gibi sorunlar kan şekeri yüksekliği ile ilişkilidir.

Açlık Kan Şekeri Yüksekliği Ne Anlama Gelir?

Vücuttaki insülin hormonu sayesinde besinlerden alınan şeker kana ve hücrelere geçmektedir. Eğer vücuttaki insülin seviyesi yetersizse besinlerden alınması gereken maddeler alınmaz ve kandaki şeker seviyesi yükselir. Çeşitli zamanlarda ölçülen glikoz oranı yükseklik tanısı koyabilmek için yeterli olacaktır. Ölçümler sonunda hastaya diyabet tanısı koyulursa yaşam tarzında değişiklikler, egzersiz ve beslenme planı, şeker seviyesinin sürekli izlenmesi ve takip edilmesi gibi işlemler yapılacaktır. Bunların hepsi kandaki şekerin kontrol altına alınması bakımından önem taşımaktadır. Süreç hekim yönlendirmesi ile ilerlemekte olup sürekli şeker ölçümü ile hekimin doğru tedavi programını uygulayabilmesine ortam hazırlanır.

Açlık Kan Şekeri Düşüklüğü Nedir?

Kan şekerinin belirli nedenlerle normal değerinin altına düşmesi de yaşamı ciddi şekilde tehdit edebilir. Şeker hastalığında şeker 70 mg’ın altına düşmemelidir. Başta beyin dokusu olmak üzere, yaşamsal bazı doku ve organlar yaşamlarını sürdürebilmek için yeterli miktarda glukozun varlığına ihtiyaç duyduğundan, kan şekeri düzeyinin çok azalması halinde bu dokular fonksiyonlarını kaybeder. Kan şekerinin düşmesi ile önce başlangıçta açlık hali, çarpıntı, terleme, ellerde titreme ile başlayan şikayetlere, kan şekerinin düşüşünün derinleşmesi ile konuşma bozukluğu koordinasyon bozukluğu, bilinç kaybı ve komaya varan beyin sinir sistemi sorunları görülebilmekte, kalp fonksiyonlarının bozulmasına bağlı şok, dolaşım bozuklukları da ortaya çıkabilmektedir.